Stratabundet mineralforekomst, i malmgeologien en mineralforekomst, der er bundet til en bestemt stratigrafisk enhed. En mineralforekomst kan være årer eller legemer, som er fordelt i den stratigrafiske enhed uden at være parallelle (konforme) med lagdelingen, fx bly-zink-forekomster i carbonatlag (Mississippi Valley-typen).