Strain-gauge, (eng., 2. led gauge 'mål, måleenhed'), sensor, der omsætter mekanisk deformation til ændring af fx elektrisk resistans; benyttes til måling af fx vægt og tryk. Strain-gauges fremstilles af metaller, hvis elektriske eller magnetiske egenskaber ændres ved deformering, eller af piezoelektriske materialer eller halvledere. En metalklods med påsat strain-gauge kan udgøre en vejecelle til meget tunge emner. Strain-gaugen måler de små mekaniske ændringer af metalklodsen, når denne udsættes for store tryk. I specielle tilfælde, hvor pris er underordnet, og hvor man ikke kan risikere gnister, kan strain-gauges også realiseres vha. optiske fibersensorer.