Strømning, bevægelse af væsker eller luftarter. Afhængigt af bl.a. hastigheden kan strømningen enten være laminar eller turbulent (se turbulens).