Strøkorn, større mineralkorn i en finkornet magmabjergart, se fenokryst.