Stræbebue, sprængbue, murbue, som overfører belastninger fra fx bygningens hvælvinger til lodrette murpiller, stræbepiller, uden for muren. Kendes især fra gotisk arkitektur, se gotik.