Stortyskere, gruppering i tysk politik, som særlig fra 1848 og fremefter ønskede en form for løsere samling af alle tyske folk i en nationalstat, der også inkluderede Østrig. Stortyskerne havde især hjemme i de sydtyske stater, hvor de efter 1866 forgæves søgte at skabe et sydtysk forbund. Ved dannelsen af Det Tyske Rige i 1871 opløstes grupperingen.