Stormast, et skibs største mast; er masterne lige store, bestemmer den indbyrdes placering, hvilken der benævnes stormast. I maskindrevne skibe med to lige høje master er der hævd for, at den agterste betegnes stormasten.