Storcenter, samling af et stort antal specialbutikker og sædvanligvis også et eller flere supermarkeder under fælles tag. Foruden traditionelle detailbutikker er restauranter, banker og liberale erhverv, fx læger, tandlæger og revisorer, ofte repræsenteret. I modsætning til hvad der gælder for stormagasinet, er der tale om selvstændige forretninger, som dog arbejder sammen i en centerforening med egen administration, der varetager fælles opgaver, herunder en koordineret salgsindsats for centret som helhed. Danmarks første storcenter, Rødovre Centrum, åbnede i 1966. Se også detailhandel.