Stomachika, (lat., af gr. stomachos spiserør, af stoma mund), midler, der fremmer mavesækkens afsondring af fordøjelsesvæske.