Stokerfyr, (af eng., fra holl. stoken fyre, tilføre brænde), fyr med automatisk brændselstilførsel.