Stockbroker, (eng., af stock (bl.a.) værdipapirer + broker), børsmægler.