Stipendium, (lat., af stips 'pengebidrag' og afledn. af pendere 'udbetale'), latinsk betegnelse for kontant betaling med to hovedbetydninger: romersk jordskat, som skulle betales til det offentlige, og den årlige sold til en romersk soldat. Heraf kom stipendium senere til at betegne et års tjeneste i den romerske hær.