Stille messe, romersk-katolsk messe uden sang, afskaffet ved den katolske kirkes liturgireform 1969. Den læstes ganske stille af en præst med blot en ministrant til at svare, undertiden helt uden menighed. Se også messe.