Stilbit, (af gr. stilbos 'skinnende, glinsende' og -it), desmin, farveløst eller hvidt mineral med hårdheden 3,5-4 og massefylden 2,2 g/cm3. Det er et zeolitmineral med den kemiske sammensætning NaCa2Al5Si13O36∙14H2O. Stilbit krystalliserer monoklint i negformede aggregater. Det er et almindeligt mineral i basalt, hvor det findes i amygduler, dvs. udfældninger i blærerum. Stilbit findes bl.a. på Færøerne samt i Island og Grønland.