Stetometer, (gr. steto- + -meter), instrument til måling af brystkassen.