Stertor, (lat., af stertere snorke), inden for medicin snorken; rallen.