Stencil, (eng., af ældre eng. stencel 'udsmykke med lyse farver', af oldfr. estenceler 'gnistre', afledn. af lat. scintilla 'gnist'), paraffinbehandlet papir, hvori der ved maskinskrivning eller anden teknik skabes perforeringer, igennem hvilke der ved duplikering kan trænge trykfarve. Se kopimaskine.