Stenæbler, cystoider, uddød gruppe af pighuder; fandtes i Ordovicium-Devon (508-363 mio. år før nu). Kroppen, som var beskyttet af et kalkskelet, sad hos de fleste arter for enden af en leddelt stilk. Skelettets kalkplader kunne være uregelmæssige, og pighudernes femtallige symmetri utydelig.