Stemmeføring, i musikalsk sammenhæng den måde, stemmerne i en flerstemmig sats føres på. Afhængigt af stil foregår det som regel med større strenghed i kontrapunktisk end i homofon musik.