Stemmefænomener, inden for parapsykologi forekomsten af menneskelige stemmer på båndoptagelser, hvor dette ikke burde være muligt. Stemmefænomener blev rapporteret første gang i 1959 og fra 1964 undersøgt eksperimentelt af flere forskere, bl.a. letten Konstantin Raudive (1909-74). Det er hævdet, at stemmerne stammer fra afdødes ånder, men de hidrører snarere fra radiokanaler eller er blot en fantasifuld tolkning af båndets baggrundssus.