Stellionat, (lat. stellionatus, måske af stellio firben med skiftende farve), dagligsprog bondefangeri.