Stele, (gr. 'søjle'), simpel opretstående flad sten, evt. med en malet og/eller reliefdekoration eller indskrift, oftest opsat over en grav eller som minde- eller grænsesten.