Stedsemål, stedsmål, indfæstning, pengebeløb, som fæsteren betalte til jordejeren ved et fæsteforholds begyndelse, se fæste.