Status epilepticus, (lat.), tilstand med gentagne krampeanfald uden at patienten kommer til bevidsthed mellem anfaldene.