Stativ, (lat. stativus faststående, af stare stå), støttestel.