Stater, (gr. 'vægt', afledn. af histanai 'veje, stille'), se græsk møntvæsen.