Standsningslængde, den afstand, der tilbagelægges af et motorkøretøj fra det øjeblik, føreren bliver opmærksom på en forhindring, til køretøjet er bragt til standsning. Standsningslængden er afhængig af en lang række faktorer, bl.a. bilens hastighed, førerens grad af opmærksomhed og reaktionstid, vejens overflade, bremsernes og dækkenes konstruktion og tilstand samt den måde, hvorpå bremserne betjenes.