Standardisere, (eng. standardise), fastsætte bestemte mål el. kvalitetskrav for varer og ydelser; gøre ensartet.