Stamtræ, stamtavle forestillende et træ med stamfader og/eller -moder som stamme og børn, børnebørn osv. som stadig fjernere og spinklere grene. I et stamtræ repræsenterer stammen altså de ældste forfædre, og stamtræer har på lignende måde fundet anvendelse i bl.a. evolutionsteorien, hvor de repræsenterer arternes (og artsdannelsens) historie og dermed en form for systematik med stadig yngre arter ud mod grenspidserne. Det første simple stamtræ over dyrerigets udvikling publiceredes af Jean Baptiste Lamarck i Philosophie zoologique fra 1809. Charles Darwin offentliggjorde som eneste figur et teoretisk, evolutionshistorisk stamtræ i Arternes Oprindelse (1859, da. 1872).