Stamme, sprogvidenskabelig betegnelse for den del af et ord, der er tilbage, når bøjningsendelser mv. er skilt fra, jf. stammen sur over for bøjningsformerne surt og sure; beslægtet med leksem. Stamme er imidlertid et relativt begreb; således har ordformen forsuringen stammen forsuring, som igen er afledt af stammen sur, der samtidig er ordets rod.