Stagsejl, sædvanligvis trekantede sejl, der føres på et skibs stag; stagsejl kan føres som forsejl mellem bovsprydet eller klyverbommen og fokkemasten eller som mellemstagssejl mellem masterne.