Stagnere, at udvikle sig langsommere og til sidst stå stille; forfalde.