Stafylorafi, (gr. stafylo- + -rafi), sammensyning også af drøbelen ved ganespalteoperation.