Støtteblad, dækblad, blad, i hvis bladhjørne der dannes sideskud. I en blomsterstand er sådanne sideskud blomsterbærende.