Stødtone, akustisk fænomen, som optræder ved overlejring (superposition) af to lydbølger med lidt forskellig frekvens; stødtonen opleves da som en periodisk variation af intensiteten af den oprindelige bølge. Stødtoner demonstreres let med to stemmegafler med lidt forskellig stemning. Har stemmegaflerne en frekvensforskel Δ, er dette også stødtonens frekvens. Stødtoneagtige fænomener kan iagttages også for andre bølgetyper, fx lys.