Springblænde, blænde i et spejlreflekskamera, der først springer ned til den valgte blændeåbning under eksponeringen; før og efter fremstår billedet i søgeren lyst og tydeligt ved fuld blændeåbning.