Sprækkesvamp, skivesvampe i slægten Lophodermium med nedsænkede, elliptiske, 1-2 mm lange, sorte frugtlegemer, der åbner sig ved en længdespalte. Sprækkesvampe optræder på nåle af fyr, især skovfyr. Arten Lophodermium seditiosum kan være en alvorlig skadevolder i planteskoler og på skovens kulturarealer. Årsskuddets nåle smittes i sensommer og tabes i april-maj det følgende år. Bekæmpelse sker ved skovdyrkningsmæssige indgreb, fx proveniensvalg.