Sporeplanter, kryptogamer, en især tidligere anvendt betegnelse for grupper af organismer regnet til planterne, men som ikke formerer sig ved frø, dvs. bakterier, alger, svampe, mosser og karsporeplanter (bregner, ulvefødder og padderokker). Betegnelsen dækker over en lang række meget forskellige organismegrupper, som nu vides ikke at være indbyrdes beslægtede, og ordet bruges derfor nu sjældent. Foruden ved sporer formerer sporeplanter sig for mange arters vedkommende ved andre former for formering, fx kønnet formering.