Spiranter, (af lat. spirans, gen. spirantis, præs.part. af spirare 'trække vejret, frembringe en luftstrøm'), hæmmelyd, fonetisk betegnelse for en underkategori af konsonanter, se frikativer.