Spirakel, (lat. spiraculum, af spirare ånde, trække vejret), inden for zoologi åndehul hos insekter.