Spillegæld er en gæld, der er stiftet ved spil. Efter den stadig gældende bestemmelse fra år 1683 i Christian 5.s Danske Lov 5-14-55 er ingen pligtig at betale "hvis hand i Dobbel taber og der skyldig bliver". Det betyder, at taberen ikke er forpligtet til at betale spillegæld. En sådan gæld antages derimod at rumme en obligatio naturalis, dvs. moralsk forpligtelse, og det indebærer, at taberen ikke kan forlange tilbagebetaling af spillegæld, der er betalt.