Spermatium, ubevægelig eller svagt amøboid hanlig kønscelle, der indgår i formeringen hos rødalger, rustsvampe og visse sæksporesvampe.