Spedition, (af ital. spedizione 'forsendelse', af lat. expeditio 'krigstog, ekspedition', genitiv expeditionis), erhvervsmæssig formidling af transporter. Speditøren formidler i eget navn transporter for vareejeren og forhandler herunder med fragtfirmaer, oplagringsfirmaer m.m. Ofte vil speditøren dog selv gennemføre en del af de opgaver, som er forbundet med transporten. Han kan således påtage sig oplagringen af varen, forhandle med toldvæsenet, lægge penge ud etc., ligesom han i mange situationer selv vil gennemføre selve transporten. Ikke helt sjældent er speditøren et vognmandsfirma. Speditøren kan altså ofte ud over selve speditionsopgaven (formidlingsopgaven) i en og samme fragtaftale optræde både som fuldmægtig, kommissionær, bud og fragtfører, hvilket kan komplicere de juridiske ansvarsforhold.