Specimen, (lat., af specere se ud (som), dvs. se ud på særlig måde), mønster; prøve.