Specialprævention, straffeteori, hvorefter straffens formål er at påvirke den kriminelle til ikke at begå ny kriminalitet; se kriminalprævention og individualprævention.