Spatiotemporal, (af lat. spatium rum + temporalis, af tempus tid), som eksisterer i rum og tid; vedr. verden anskuet som firedimensional (tre rumlige og en tidsdimension).