Sparemærker, mærker solgt af Dansk Sparemærke Kasse, stiftet 1881, med det formål at lære folk at spare op. Mærkerne blev sat i en bog, og når den var fyldt, blev beløbet overført til en konto i en sparekasse. Fra 1923 eksisterede kun skolesparemærker; fra 1950 varetaget af Sparekassernes Skoleopsparing A/S. Ordningen ebbede ud i løbet af 1960'erne.