Spant, (middelnederl., vist afledn. af verb. spannen 'spænde'), styrkeelement, som afstiver et skibs eller en båds yderklædning. Spanter er oftest anbragt tværskibs med korte mellemrum. Ved lange skibe er spanterne dog mest anbragt langskibs for at være effektive ved bøjningspåvirkninger på skroget. I træskibe kan spanter være lasket sammen af korte, krumvoksede stykker træ eller limet af lameller, fastholdt i den ønskede krumme form, mens limen hærder. I stålskibe bruges valsede stålprofiler, som bukkes i glødende tilstand eller koldt med hydrauliske presser. Stærkere pladespanter eller webspanter faconskæres af stålplader.