Spaltelighed, inden for geologien udtryk for et krystallinsk stofs tendens til ved trykpåvirkning at gå i stykker, spalte, efter bestemte krystallografiske retninger.