Spada, (it., af lat. spatha, af gr. spathe bladformet spade, beslægtet med da. spade), sværd.